Մենք որակյալ օգնություն ենք ցուցաբերում անհրաժեշտ պրոթեզաօրթոպեդիկ արտադրանքի ընտրության հարցում և ժամանակակից գիտական տեխնոլոգիաների կիրառմամբ պատրաստում ենք անհատական պրոթեզներ/օրթեզներ։
Ծառայություններ

«Լույս Բարրի» լաբորատորիայի փորձառու մասնագետները պատրաստում են անհատական օրթոպեդիկ ներդիրներ բժշկական չափումների և ոտնաթաթի օրթոպեդիկ չափագրումների հիման վրա ՝ ցանկացած տեսակի կոշիկի համար:


Մենք որակյալ օգնություն ենք ցուցաբերում անհրաժեշտ պրոթեզաօրթոպեդիկ արտադրանքի ընտրության հարցում և ժամանակակից գիտական տեխնոլոգիաների կիրառմամբ պատրաստում ենք անհատական պրոթեզներ/օրթեզնե։

Վերջույթների անդամահատման ենթարկված մարդու կյանքում տեղի են ունենում մեծ փոփոխություններ։
Մենք օգնում ենք մարդկանց պահպանել կամ վերականգնել շարժման ազատությունը։
Պրոթեզավորում
Օրթոպեդիա
Մկանա-կմախքային համակարգի պաթոլոգիաների բուժման և կանխարգելման մեթոդ՝ օգտագործելով հատուկ տեխնիկական սարքեր՝ օրթեզներ:
Ներդիրներ
Անհատական ներդիրը պացիենտի ոտքը ամրացնում է այնտեղ, որտեղ անհրաժեշտ է՝ հաշվի առնելով նրա ոտքերի անատոմիական առանձնահատկությունները: