Վերջույթների անդամահատման ենթարկված մարդու կյանքում տեղի են ունենում մեծ փոփոխություններ։
Մենք օգնում ենք մարդկանց պահպանել կամ վերականգնել շարժման ազատությունը։
Ձեռքի պրոթեզավորում
Վերին վերջույթների ժամանակակից պրոթեզները պատրաստվում են պոլիմերային կոմպոզիտային նյութերից, ջերմապլաստիկ նյութերից, ինչպես նաև սիլիկոնից և կարող են լինել՝ կոսմետիկ և ֆունկցիոնալ-կոսմետիկ (ակտիվ (ձգող), աշխատանքային, կենսաէլեկտրական պրոթեզներ կառավարման համակարգով)։
Պրոթեզի տեսակները
Կոսմետիկ
ձեռքի պրոթեզ
Тяговые
ֆունկցիոնալ-կոսմետիկ
Աշխատանքային
ֆունկցիոնալ-կոսմետիկ
Կենսաէլեկտրական
կենսաէլեկտրական պրոթեզ կառավարման համակարգով
Աշխատանքի փուլերը
Խորհրդատվություն
Փաստաթղթերի ձևակերպում
Չափագրում
Չափափորձ
Քայլելու ուսուցում
Ապրանքի ստացում

Դուք կարող եք ձեռք բերել պրոթեզ ԱՆՎՃԱՐ
Ըստ ՄՍԾ-ի (Միասնական սոցիալական ծառայության)՝ պրոթեզավորման կարիք ունեցող անձինք բժշկասոցիալական փորձաքննման հանձնաժողովից ստացված համապատասխան եզրակացության հիման վրա ստանում են պետական ​​հավաստագիր, ըստ որի կատարվում է պրոթեզավորում։

Գրանցվել այցելության